chemical products
  1. Начало
  2. >
  3. Новини
  4. >
  5. Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по договор № BG-RRP-3.005-1356- C01
10 ноември, 2023

Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по договор № BG-RRP-3.005-1356- C01

Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по договор № BG-RRP-3.005-1356- C01

Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по договор № BG-RRP-3.005-1356- C01

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

По проекта ще бъдат изпълнени две основни дейности:

  • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения - Създаване на корпоративен уебсайт и;

  • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията - Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа.

Краен получател: «Химически продукти» ООД

Обща стойност: 20 000лв., 100% безвъзмездна финансова помощ.

Начало: 10.11.2023г.

Край: 10.11.2024г.

Място на изпълнение: гр. Ямбол, ул. „Сокол“ 7-Б “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Химически продукти“ ООД, по Договор № BG-RRP-3.005-1356- C01 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа“

contact us

Do you have any questions?

ADDRESS

YAMBOL

Sokol 7, str.,
Yambol, 8600, Bulgaria

SOFIA

Nikola Vapcarov 53A
Sofia, 1000, Bulgaria

EMAIL
office@chemprod.eu
PHONE
+359 46 663 335+359 46 663 835